Iranian University Students news

سیاسیوطن‌فروشی آشکار ضدانقلاب خارج‌نشین

اخیراً یادداشتی به قلم ضدانقلاب خارج‌نشین «محمود فرجامی» با موضوع اختلافات مرزی ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه در یکی از سایت‌های ضدانقلاب منتشر شده که در آن کوشیده شده اسناد حاکمیت ایران بر این جزایر، مورد خدشه واقع شود!

 در بخشی از این نوشتار آمده است: «اگر کشوری مدعی مالکیت جزیره‌ خارک شود، ایران حاضر خواهد بود به هر دیوان و دادگاه معتبری، پرونده را ارجاع دهد چون ایرانی بودن خارک بدیهی است. اگر ایرانی بودن این جزایر تا این حد، قطعی و بدیهی است، چرا دولت ایران از ارجاع آن به دیوان لاهه سر باز می‌زند؟ جز این است که قضیه به این سادگی نیست و مناقشه‌برانگیز است؟! دست‌کم مشترک بودن اداره‌ جزیره ابوموسی واضح است.» نویسنده این مطلب که خود بر نقص گفتار و ضعف ادله تاریخی و حقوقی خویشتن واقف است، پرده آخر نمایش را با دعوت دولتمردان ایرانی به وطن فروشی و خیانت به اجرا مي‌گذارد و با کمال بی‌شرمی، تاریخ را چنین تحریف مي‌کند؛ «در عالم واقع همه‌چیز قابل معامله است. عباس‌میرزا، شاهزاده لایق و وطن‌دوست ایرانی پس از شکست ایران از ارتش نیرومند روسیه دست به معامله زد و بخش‌هایی از ایران را واگذار کرد! اما اگر چنین نمی‌کرد، به احتمال بسیار، ایرانیان بیشتری کشته می‌شدند و بخش‌های بیشتری از ایران جدا می‌شد! و علاوه بر این می‌توان جدای از دو مرزبندی ذهنی به نام «ایران» و «روسیه» به آدم‌های واقعی در مناطق جدا شده فکر کرد و فرض کرد که آن‌ها اگر تبعه ایران می‌ماندند، از رفاه و آموزش و حرمت انسانی بیشتری برخوردار بودند یا با تبعه روسیه بودن؟!» این سخنان به‌خوبی عمق بی‌اصالتی و خودفروختگی عناصر ضد‌انقلاب خارج‌نشین را نشان مي‌دهد.


منبع : http://iusnews.blogfa.com/post-1853.aspx
تاریخ انتشار :  سه شنبه دهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:38 | توسط : admin  |